O chestiune de civilizaţie

KWESTIE VAN BESCHAVING – Matter of civilization - kwestia społecznej odpowiedzialności

În Olanda agenţia de muncã temporarã – cea care te poate concedia – este şi proprietarul casei pe care o închiriezi. FNV cunoaşte nenumãrate exemple de astfel de abuzuri şi nu poate decât sã concluzioneze cã muncitorii migranţi reprezintã un model de câştig chiar înainte sã fi efectuat prima lor orã de muncã.  În case şi barãci supra-aglomerate, în condiţii proaste, sunt plasaţi masal muncitori migranţi. Cu toţii sperã la muncã cinstitã şi la un viitor mai bun.

Colaborãri

Doar împreunã putem îmbunãtãţi condiţiile de viaţã şi de muncã pentru muncitorii migranţi. E o chestiune de civilizaţie. Aveţi sugestii, idei, fotografii sau materiale video pe care le putem folosi? Luaţi legãtura cu noi.

Spuneţi-vã povestea!

Doar împreunã putem îmbunãtãţi condiţiile de viaţã şi de muncã pentru muncitorii migranţi. E o chestiune de civilizaţie. Aveţi sugestii, idei, fotografii sau materiale video pe care le putem folosi? Luaţi legãtura cu noi.

Spuneţi-vã povestea!

Împreunã construim o lume mai civilizatã! Mergem împreunã la angajatori, agenţii, proprietari de cazare.

Trimiteţi fotografiile si filmãrile voastre reflectând calitatea locului de cazare la:

Toatã Olanda trebuie sã afle cã agenţiile de muncã temporarã sunt proprietari de locuri de cazare iresponsabili. Muncitorii migranţi merita o locuinţã sigurã, pe care sã se poatã baza. Asta e o chestiune de civilizaţie.

Trimiteţi fotografiile si filmãrile voastre reflectând calitatea locului de cazare la:

Kitty Jong, vice-preşedinte FNV:

„Contaţi pe FNV! Vã sprijinim atâta timp cât aveţi nevoie”.

„Angajatorul nu trebuie sã fie şi proprietarul casei tale, şi nici invers”.

Bart Plaatje, lider de campanie FNV:

Povestea pânã acum:

“Am înregistrat mai multe succese în cadrul campaniei noastre. Povestea de pânã acum o puteţi gãsi in filmul urmãtor (mai jos) şi pe canalul nostru de Youtube. Aveţi sugestii sau experienţe proprii? Nu ezitaţi sã ne scrieţi un e-mail”.

Iau legãtura cu voi:

Scuzele noastre

Nu am terminat cu traducerea în limba română.
We are not finished with the Romanian translation yet

Having trouble reading the text in English? Feel free to contact Daniela Trifu (daniela.trifu@fnv.nl) , or come back later.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Read more